>> PSYCHOLOGY Department

Name Designation Phone Email Image
Dr. Kanhaiya Kumar - 9334458353 shyamkumarthakur1@gmail.com
Dr. Uday Kumar Sah -Guest Teacher 8825146094 udayk018@gmail.com